Obecné zastupiteľstvo


  Zobrazujem 20 z 150 dokumentov (strana 1).
15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 10.12.2018 Veľkosť: 7.58 MB (22 súborov)
Rokovací poriadok
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 9.2 MB (1 súbor)
Mat.č.56_2018_(b2)_Kontrola plnenia uznesení (MJ)
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 262.9 kB (1 súbor)
Mat.č.57_2018_(b3)_Správy HK č.4-5_2018 (MJ)
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 363.6 kB (1 súbor)
M 57_2018_Príloha č.1_Správa č.4_HK_2018 zo dňa 22.8.2018 výsledku kontroly zákonnosti a aktuálnosti platných interných predpisov (MV)
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 226.9 kB (1 súbor)
M 57_2018_Príloha č.2_Správa č.5_HK_2018 zo dňa 30.8.2018 o výsledku kontroly postupov pri uplatňovaní zákona o verejnom obstarávaní v obci Bellova Ves (MV)
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 389.5 kB (1 súbor)
Mat.č.58_2018_(b3)_Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke obce Bellova Ves za rok 2017 (MJ)
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 285.1 kB (1 súbor)
Mat.č.59_2018_(b4)_Návrh na uzatvorenie zmlúv (MJ)
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 377.2 kB (1 súbor)
Mat.č.60_2018_(b5)_Návrh na podanie žiadostí o poskytnutie NFP_Wifi pre Teba (MJ)
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 239 kB (1 súbor)
M 60_2018_Príloha č.1_Výzva_OPII_2018_7_1_DOP_WiFi
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 596.1 kB (1 súbor)
Mat.č.61_2018_(b6)_Návrh na zriadenie vecného bremena pre stavbu_trafostanica (MJ)
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 288.8 kB (1 súbor)
M 61_2018_Príloha č.1_Uznesenie č. 40_OZ_2018 zo dňa 09. 08. 2018
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 264.3 kB (1 súbor)
Mat.č.62_2018_(b6)_Žiadosť o predbežný súhlas k umiest.stavby_O2 (MJ) (
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 206.6 kB (1 súbor)
M 62_2018_Príloha č.1_Žiadosť - Nevitel (O2)
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 241 kB (1 súbor)
Pozvánka na 11. zasadnutie OZ dňa 19.09.2018
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 215.1 kB (1 súbor)
Pozvánka a návrh programu zasadnutia na 11. zasadnutie OZ dňa 19.09.2018
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 218.3 kB (1 súbor)
mat.c.53_2018_b1_navrh-programu-11.zasadnutia-oz-mj
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 284.8 kB (1 súbor)
Pozvánka na 10. zasadnutie OZ dňa 07.09.2018
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 215.1 kB (1 súbor)
Mat.č.47_2018_(b1)_Návrh programu 10.zasadnutia OZ (MJ)
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 289.5 kB (1 súbor)
Mat.č.48_2018_(b2)_Kontrola plnenia uznesení (MJ)
Kategória: Obecné zastupiteľstvo
Dátum: 14.10.2018 Veľkosť: 263.8 kB (1 súbor)


FacebookFacebook

Newsletter

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách raz za týždeň mailom.